O FSE

Federacja Skautingu Europejskiego (pełna nazwa Międzynarodowy Związek Przewodniczek i Skautów Europy – Federacja Skautingu Europejskiego) – europejska federacja chrześcijańskich organizacji skautowych, założona przez jezuitę, o. Sevina. Jest międzynarodowym stowarzyszeniem oficjalnie uznanym przez Stolicę Apostolską i zaopatrzonym od 12 marca 1980 r. w Statut członkowski przy Radzie Europy (jako organizacja pozarządowa). W aktualnej formie prawnej Międzynarodowy Związek istnieje od 1976 r., lecz już w 1963 wraz z podpisaniem „Kontraktu Federalnego”, zrodziła się Federacja Skautingu Europejskiego (FSE) z określonymi tekstami podstawowymi, które do dzisiaj stanowią spoiwo łączące ze sobą stowarzyszenia Międzynarodowego Związku.

„Związek dąży do zgromadzenia w jednej wspólnocie wiary, modlitwy i działania, różnych stowarzyszeń narodowych Przewodniczek i Skautów Europy, których głównym celem jest wychowanie młodych metodą tradycyjnego skautingu Baden-Powella, w oparciu o zasady chrześcijańskie, będące fundamentem naszej wspólnej cywilizacji europejskiej” (art. 1.2.1. Statutu Federalnego).

Międzynarodowy Związek, podobnie jak wszystkie stowarzyszenia krajowe wchodzące w jego skład, zawsze podkreślał swoje przywiązanie do Kościoła oraz swoją wierność Ojcu Świętemu i biskupom pozostającym w jedności z nim.

26 sierpnia 2003 r. Stolica Apostolska uznała Międzynarodowy Związek Przewodniczek i Skautów Europy – Federację Skautingu Europejskiego za prywatne stowarzyszenie wiernych na prawie papieskim, posiadające osobowość prawną, zgodnie z kanonami 298-311 i 321-329 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

źródło: Wikipedia

Reklamy
%d blogerów lubi to: